2018 թ-ի բյուջեյի նախ. քննարկման և խորհրդի կողմից հավանության արժանացան վերաբերյալ նիստի արձանագրություն